FINDIKZADE İŞİTME CİHAZLARI - DİYALOG İŞİTME CİHAZLARI

Fotoğraflar yükleniyor

1
İlan No 1568
İlan Tarihi 12 Ocak 2019
Durum Sıfır
Siemens Signia Insio  3NX

DİYALOG İŞİTME CİHAZLARI SATIŞ VE UYGULAMA MERKEZİ


EMEKLİ SANDIĞI - SSK - SGK -BANKALARA -ÇALIŞANLARA - KAYMAKAMLIKLARA İŞİTME CİHAZI VERİLİR.


DİYALOG İŞİTME CİHAZLARI OLARAK İŞİMİZİN SAĞLIK OLDUĞUNUN BİLİNCİ VE SİZLERİN DESTEKLERİ İLE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE  SAĞLAM ADIMLARLA YOLUMUZA DEVAM ETMEKTEYİZ.


UZMAN KADROMUZ EŞLİĞİNDE İŞİTME KAYBINIZA UYGUN  CİHAZ BELİRLEMESİNİ YAPABİLİR İŞİTME SORUNUNUZA KESİN VE YERİNDE ÇÖZÜMLER ÜRETMEKTEYİZ.

UZMANLARIMIZA ULAŞABİLİR İŞİTME CİHAZLARI VE TEKNİK SERVİS HAKKINDA BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.

0212 529 99 33     MÜŞTERİ HİZMETLERİ: 0532 632 14 26

Siemens Signia Insio 3NX

KANAL SAYISI : 24
BANT SAYISI : 48

Yeni Insio işitme cihazı İle Duyma kolaylığı.
Kişiye özel,farkedilemez,zahmetsiz.
Ku­lak ana­to­mi­ni­ze ve işit­me kay­bı­nı­za uy­gun ola­rak özel ha­zır­la­nan In­sio™ ne­re­dey­se gö­rün­mez ve to­uch­Cont­rol App™ uy­gu­la­ma­sı ile uyum­lu­dur. Mi­ni­cik bo­yu­tu­na rağ­men, tüm In­sio aile­si zah­met­siz işit­me­yi sağ­la­mak için çok sa­yı­da özel­li­ğe sa­hip­tir.

Insio işitme cihazları:
Ult­ra gö­rün­mez, sü­per zah­met­siz. Yeni In­sio mi­ni­cik bo­yu­tu, ki­şi­ye özel ta­sa­rı­mı, kon­for­lu kul­la­nı­mı ve ge­niş uy­gu­la­ma se­çe­nek­le­ri ile do­ğal işit­me ko­lay­lı­ğı su­nu­yor. Ha­ya­tın ger­çek se­si­nin key­fi­ni çı­kar­tın. İster açık bir ofis­te, ka­la­ba­lık bir ma­ğa­za­da is­ter­se yo­ğun bir res­to­ran­da olun, or­tam gü­rül­tü­sü­nün çok faz­la ol­du­ğu her yer­de, ko­nu­şa­bil­mek ve kar­şı­nız­da­ki­nin se­si­ni du­ya­bil­mek için kon­sant­re ol­mak ve çaba gös­ter­mek zo­run­da ka­lır­sı­nız. Bu gibi du­rum­lar­da ses­le­ri duy­mak için çaba har­ca­mak ol­duk­ça yo­ru­cu ola­cak­tır – İşit­me en­ge­li bu­lun­ma­yan­lar için bile aynı du­rum söz ko­nu­su­dur.

Yeni Insio bütün bunların üstesinden gelmenizde size yardımcı olur.
Ge­liş­miş Spe­ech­Mas­ter fonk­si­yo­nu, sü­rek­li ola­rak ne din­le­di­ği­ni­zi iz­le­ye­rek is­ten­me­yen ses­le­ri ve arka plan­da­ki gü­rül­tü­le­ri azalt­mak için din­le­di­ği­niz ki­şi­nin se­si­ni se­çip odak­la­nır. So­nuç ola­rak, işit­me en­ge­li bu­lun­ma­yan­lar­dan bile daha ra­hat du­yar­sı­nız ve daha az yo­ru­lur­su­nuz. Tüm gün.

Yorumlar
395 kez görüntülendi.

Güvenlik İpuçları

 

Satıcıyla yüz yüze görüşmeden kesinlikle para göndermeyin.

Aracı görmeden kapora için para gönderilmesi taleplerini kabul etmeyin.

Tanımadığınız kişilere TC kimlik numarası ve cep telefonu numaraları kullanılarak yapılabilen para transferlerini gerçekleştirmeyin.

Para ödemesi ile ürün teslimini (araç devir işlemini) aynı anda yapın